Het kan zijn dat niet alle onderdelen van deze site correct werken in uw (verouderde) browser. Onze excuses daarvoor.

Geslaagde open dag ‘Mooi voorbeeldbedrijf’

“Mooi voorbeeldbedrijf”, “Super georganiseerd”, “Ik ga nu toch een paar dingen anders doen op mijn bedrijf” kregen we als reacties op de open dag.
Bezoekers en standhouders kijken enthousiast en goed terug op onze M84U resultatendag op melkveebedrijf van Hugo en Marlie Pastors in Oost-Brabant.
Mooi weer, mooie samenwerking, betrokken vrijwilligers, mooie koeien (en schoon gehouden!), volle presentatieruimtes. Daar zijn we blij mee.

Foto’s staan in fotoalbum op facebook.

Peek & van der Kroon

Peek Event Management / Sparkling Biz
Jacoline Peek-Hamoen, #deeventvlogger

Live opnames van presentaties van Hugo Pastors, Guido IJpelaar en Huub Peek

Klaar voor de Open dag M84U fokkerijresultaten bij VOF Pastors?

#melkvee #veeteelt #m84u #deeventvlogger

Voorbereiding en artikel Melkvee:

Aankondiging open dag:

Hoe ziet ideale koe er van Hugo Pastors uit?

Hoe gaan we om met de toename van inteelt in de Holstein populatie?

Het fokken binnen één ras betekent altijd dat de verwantschap zal toenemen tussen de dieren onderling. Dit is inherent aan het fokken (lees ‘selecteren’) in een bepaalde fokdoelrichting, waardoor gewenste eigenschappen worden verankerd en de ongewenste (waaronder erfelijke gebreken) worden uitgefilterd. Wanneer de overeenkomstige ouders pas in de diepte van de stamboom voorkomen, kun je van de voordelen van het ‘verankeren van genen’ profiteren, omdat we dan het volledige verervingsbeeld van die bewuste ouders goed in beeld hebben, en daarmee vooral ook weten hoe we de ongewenste eigenschappen kunnen vermijden. Zolang als de overeenkomstige ouders diep in de stamboom zitten, neemt de inteelt per generatie beperkt toe. Dit is wenselijk om te voorkomen dat we de nadelen van inteelt gaan ondervinden, zoals o.a. verminderde vruchtbaarheid, weerstand en levensduur. Om die reden gebruiken veel mensen de hulp van een parings-programma, zoals M84U, waarbij de computer afhankelijk van de instellingen de stamboom van het te creëren kalf naloopt op de toegestane verwantschap.

Nu is er de afgelopen tijd veel aandacht in de media geweest over de inteelt toename in met name de Holsteinpopulatie. Het team van Peek & van der Kroon heeft herhaaldelijk en via verschillende wegen aandacht gevraagd voor een gezonde bloedspreiding in de fokkerij, en dan met name binnen de Nederlandse stieren populatie. Ook de NVO (Nederlandse Veeverbeterings Organisatie) heeft middels een studie op de stambomen van alle Nederlandse jonge stieren aangetoond dat er steeds minder variatie is gekomen en de inteelt in de ingezette stieren vooral sinds de introductie van Genomics sterk is toegenomen. Zo zijn er in 2016 géén O-man- en Shottle-vrije stieren meer ingezet, en hadden de stieren in 2016 gemiddeld al 14,5% aandeel O-man in hun stamboom! Ook Planet is een impactstier geworden, met gemiddeld ruim 9% aandeel in de bloedvoering van de jonge stieren in 2016, terwijl hiervan maar 7% vrij was van Planet bloed.

Geboortejaar proef-insirestieren
Bron J.Olieman, NVO 2006 2009 2012 2015 2016
gemiddelde inteelt% 5,4% 5,9% 7,0% 7,8% 8,6%

In schema het gemiddelde niveau van inteelt% van alle in Nederland ingezette jonge stieren per geboortejaar.

Opmerkelijke statistieken, in het licht van het uitgebreide artikel in vakblad ‘Veeteelt’ in mei 2017, waarin was te lezen over het feit dat er geen zorgen hoeven zijn over de inteelt toename in Nederland. Op de Veeteelt website was er de volgende samenvatting:

VRIJDAG, 26 MEI, 2017  ‘Het sentiment dat inteelt in Nederland op dit moment een probleem zou zijn is niet op feiten gebaseerd.’ Dit stelt Jos Buiting, hoofd stamboekzaken bij CRV en voorzitter van de Wereld Holstein Friesian Federatie (WHFF), deze week in een achtergrondartikel over inteelt in Veeteelt.

Sinds 2010 is de inteeltgraad in de internationale zwartbontpopulatie met gemiddeld 0,14 procent per jaar gestegen, zo blijkt uit cijfers van de WHFF. Tussen 2000 een 2010 lag de inteelttoename op gemiddeld 0,12 procent per jaar, in het laatste decennium van de vorige eeuw was dit 0,19 procent. Wetenschappers beschouwen een inteelttoename van maximaal 0,25 procent per jaar als ‘veilig’. Tussen 2010 en 2015 steeg de inteeltgraad in de Nederlandse zwartbontpopulatie met gemiddeld 0,07 procent, Duitsland en Frankrijk met 0,11 procent en Verenigde Staten en Canada was de toename respectievelijk 0,17 en 0,21 procent per jaar. De Nederlandse fokkerij scoort relatief gunstig’, vindt Buiting. ‘Wij hebben de indruk dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen’.

Maar zeer recent zijn Wageningse onderzoekers met nieuwe feiten over de inteelt toename naar buiten gekomen. Zij constateren dat de inteelttoename vooral sinds de introductie van Genomics vanaf 2010 is toegenomen met 1,8% per generatie! En niet de 0,35% inteelttoename (0,07 x 5jaar) zoals door CRV wordt gecommuniceerd! Realiseert u zich; dit betreft de inteelt in de stierenpopulatie. Maar uiteindelijk vormen die de basis van uw volgende generatie dieren.

Op bedrijfsniveau zullen er grote verschillen bestaan. Dit zal vooral afhankelijk zijn van de kennis van bloedlijnen bij de veehouders die zelf de paringen maken en van de variatie in stambomen bij de stieren die worden geselecteerd en ingezet. Bij gebruik van een paringsprogramma is het vooral ook afhankelijk van de instellingen voor toegestane verwantschap.

m84u Peek-vdKroon

Zoals u wellicht weet, maakt Peek & van der Kroon gebruik van een diepe stamboom controle in het paringsprogramma M84U (Mate for You) bij het beperken van de verwantschap tussen koe en adviesstier. Er kan tot en met 5 volledige generaties achter het kalfje worden gerekend, waarbij we streven naar zoveel mogelijk adviezen met zo beperkt mogelijke verwantschap. De uitdaging zit ‘m dus in het vinden van voldoende bloedspreiding onder de stieren.

Het blijkt eens te meer dat de commercie, gedreven door de race naar de hoogste NVI en TPI waarden, een zwaar stempel drukt op de idealen van de algemene vee verbetering. Deze is juist op de lange termijn gebaat bij een beperkte toename van de verwantschap. En wellicht nog meer: behoefte aan eerlijke, onafhankelijke en objectieve informatie waarop u zelf òf met ons de juiste bedrijfsgerichte fokkerijkoers kunt varen.

Het onafhankelijke team van Peek & van der Kroon fokkerijadviseurs staat voor u klaar om u te ondersteunen bij passende stierselectie en met objectief paringsadvies.

Stamboom controle opties M84U

Dit artikel in pdf.

Open dag met M84U fokkerijresultaten: 1 september

Bezoekregistratie kan al vooraf via deze link.  

Voorbereidingen in volle gang:

 (korte versie)

Hugo Pastors heeft jarenlang gebruik gemaakt van het onafhankelijk fokkerijadvies als klant bij Peek & van der Kroon. Middels de begeleiding door adviseur Huub Peek is de veestapel nadrukkelijk in de richting van zijn fokdoel geschoven: hoog productieve dieren die goed gebouwd zijn, opdat ze de productie goed aan kunnen en door gezonde uiers en beste benen gemakkelijk een hogere levensduur kunnen behalen. In St. Anthonis melkt hij 125 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Zijn interesse in fokkerij is nog sterker geworden door deelname aan studiereizen naar Italië en Amerika georganiseerd door Huub Peek.

Ideale koe

Hoe ziet de ideale koe eruit voor Hugo op zijn bedrijf? Hij vertelt het in deze video.

Komt u ook 1 september naar de open dag met presentaties:
# bedrijfsopzet en fokkerijresultaten, Peek & van der Kroon – Hugo Pastors
# bedrijfskengetallen, UNIFORM-Agri – Guido IJpelaar
# fokkerij, Peek & van der Kroon – Huub Peek
10.30 – 12.00 uur presentatie ronde 1
13.30 – 15.00 uur presentatie ronde 2.

Naast zijn bedrijf gaat Hugo parttime andere melkveehouders begeleiden met onafhankelijk fokkerijadvies in de regio Zuid-Oost Nederland.
In onderstaande video vertelt hij o.a. over voeding.


Op 1 september stelt hij zijn bedrijf open voor u om met eigen ogen zijn resultaten te bekijken en kennis te maken met Hugo en andere onafhankelijk  fokkerijadviseurs in het team van Peek & van der Kroon.

Zaterdag 1 september 2018
Van 10.00 – 16.00 uur

Adres:
Sambeeksedijk 10-A
5845 ES Sint Anthonis

Bezoek is gratis na bezoekregistratie, dit kan al vooraf via deze link.
Digitale uitnodiging in pdf.

Geen toegang voor honden op het terrein en graag geen bedrijfskleding dragen.

Contact: Jacoline Peek, 06-3733 9285, bmpeek-vdkroon.nl.

Tot ziens op zaterdag 1 september namens team Peek & van der Kroon

 

Organisatie:
logo-peek-vdkroon 

Partner:
logo-uniformagri

 

Sponsors:

foto oovb foto hendrickx foto Agrifirm
foto Propos foto Wijnen Welten ZBH Agriservice

 

Kappa Caseine beïnvloedt efficiëntie melkverwerking tot kaas

Zoals u wellicht weet zit in één liter melk ongeveer 35 gram eiwit. Hiervan is ca. 82% caseïne en 18% wei. De caseïne uit koemelk kun je onderverdelen in alfa-, kappa- en beta-caseïne. Met name Kappa Caseïne is belangrijk voor de kaasproductie en beïnvloedt de melkstremming en daarmee ook de kaasopbrengst, afhankelijk van de caseïne-variant. Onlangs publiceerde het vakblad ‘Melkvee’ uitgebreid over de relatief onbekende kappa-caseïne E-variant, welke een mutatie is van de aanvankelijk gevonden A-variant. Er zijn nu 3 varianten (A, B en E) en combinaties hiervan mogelijk, welke genetisch bepaald zijn: EE, AE, BE, AA, AB en BB. De BB variant kent de snelste stremming en hoogste kaasopbrengst uit dezelfde hoeveelheid melk en gehalten. De EE variant vertraagt de stremming en werkt in feite tegengesteld aan de B-variant. Uit een Italiaanse studie is gebleken dat 1000 kg BB-melk 6 kg meer Parmigiana Reggiano-kaas en zelfs 8,2 kg meer Mozzarella-kaas oplevert dan AA-melk. Klik voor volledig artikel.

Klanten van Peek & van der Kroon krijgen op het M84U-rapport ‘Fokwaarden Overzicht Stieren‘ de kappa-caseïne variant vermeld èn of de stier de Beta-caseïne A2A2 bezit. Hierdoor kunt u zelf op basis van feitelijke informatie uw eigen selectiekeuze maken en bij ons kenbaar maken.

Fokveedag Hoornaar 2017

Klanten Kees en Lia van Beest hebben mooi resultaat behaald op de 105e Fokveedag Hoornaar, 7 oktober 2017.
De jury had oog voor jeugdigheid en ging niet voor hoogtemaat.

Klanten Maas en Gea Merkens van Kaasboerderij De Brienenshof wonnen de 1e prijs voor Jonge Kaas op de kaaskeuring tijdens het Boerenlandfeest / Fokveedag in Hoornaar.
1e-prijs-jonge-kaas
Baby Gouda Kaasboerderij De Brienenshof

Meer indrukken van kaas maken, keuren en snijden.

Tevreden klanten, daar doen wij het voor