Het kan zijn dat niet alle onderdelen van deze site correct werken in uw (verouderde) browser. Onze excuses daarvoor.

Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de sites van Peek & van der Kroon. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze internetsite wordt u aangeboden door Peek & van der Kroon. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Peek & van der Kroon is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Peek & van der Kroon behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein Peek & van der Kroon) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Peek & van der Kroon niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyright
Op de inhoud van deze sites (teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze sites mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Peek & Van der Kroon. Via het formulier onder de menuoptie 'contact' kunt u contact opnemen met Peek & Van der Kroon voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mailgebruik
Aan Peek & van der Kroon toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan Peek & van der Kroon niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Peek & van der Kroon is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door Peek & van der Kroon. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de sites en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Peek & van der Kroon van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, die wij op het eerste verzoek toezenden.