Dit jaar ging de studiereis, georganiseerd door Peek&vanderKroon, naar de USA met als centrale punt de World Dairy Expo in Madison en zo’n 11 melk- en fokbedrijven in de regio.

groepsfoto

Groepsfoto

 

De enorme vakbeurs in Madison wordt in 5 dagen tijd door meer dan 70.000 bezoekers bezocht, uit vele verschillende landen. Tijdens de show worden van 7 verschillende melkrassen in totaal meer dan 3000 koeien gekeurd. Op zaterdagavond vindt dan de finale show plaats, waar de algemeen kampioen over alle rassen bekend wordt gemaakt; dit jaar won de Jersey-koe.

Jersey - algemeen kampioen

Jersey – algemeen kampioen

 

De Holsteinshow was vooral bij de middenklasse en oudere koeien van ongekend hoog niveau in de breedte; soms rubrieken van meer dan 30 dieren die tot achteraan uit Excellente dieren bestond. Na een soms duidelijke kopkoe is het haast onmogelijk om hierin een correcte volgorde aan te brengen; een zware taak aan de 2 man’s jury. De algemeen kampioen van de Holsteins 2014 werd – net als in 2012 – RF Goldwyn Hailey EX 97.

Goldwyn Hailey

Goldwyn Hailey

 

Goldwyn Hailey achterzijde

Goldwyn Hailey achterzijde

 

De volgende bedrijven zijn tijdens de studiereis bezocht:

Golden Oaks Farm; zo’n 45 minuten rijden vanuit Chicago heeft de vermogende “Crown”-familie het bedrijf al in 1948 gesticht, waarbij het bedrijf zich middels regelmatige aan- en verkoop van topdieren nadrukkelijk richt op de best beschikbare genetica, maar tevens rondleidingen biedt aan veel bezoekers, vooral ook niet agrarisch en veel studenten de kans biedt op een stageplaats om te leren. Het bedrijf heeft zo’n 600 melkkoeien.

Hoards Dairy Farm; het melkveebedrijf behorend bij het Melkvee-Magazine “Hoards Dairyman” met zo’n 300 melkkoeien, waarvan 2/3e deel Jersey’s en 1/3e Guernsey’s. Het bedrijf draait weliswaar op zichzelf, maar is wel een praktijkspiegel voor alle journalisten van het magazine. Met name de Guernsey veestapel behoort al jaren tot de beste van de USA, en levert regelmatig stieren af aan de KI.

Jersey’s op Hoards Dairy Farm

Jersey’s op Hoards Dairy Farm

 

Rosy-Lane Holstein Farm; Zeer uitgesproken is de visie en werkwijze van Lloyd Holterman gericht op rendement, wat heeft geleid tot een zeer strak gemanaged bedrijf met nu zo’n 930 melkkoeien en een hoge productie: 3x daags 365 dgn 13.700 kg 4.30 vet en 3.35 eiwit. De stierkeuze (recentelijk 80% genomic stieren) is al vele jaren gebaseerd op selectie op Net Merit; hoge kilo vet en eiwit selectie, laag celgetal, hoge PL (productieve levensduur) en recentelijk ook op dochtervruchtbaarheid, waarbij hij stieren met té veel hoogtemaat absoluut uitsluit. Hierbij kalven de vaarzen al vele generaties gemiddeld op 22 maanden af en komt het bedrijf op 20% gedwongen vervanging. Daarbij hebben inmiddels 141 dieren een levensproductie van meer dan 200.000 lbs. (90.800 kg) melk geproduceerd. Veel aandacht wordt er besteed aan de jongvee-opfok en huisvesting en ook is er een goede onderlinge samenwerking met veel respect naar het personeel.

Kellercrest Holsteins; Enthousiaste fokkerijfamilie die zo’n 320 koeien managed op zeer hoog productieniveau, door veel aandacht aan jongvee-opfok en koe-comfort te bieden. Productie is momenteel: 3x daags 365 dgn. 14.370 kg 4.00 vet en 3.25 eiwit. Daarbij hebben intussen ook al 85 dieren een levensproductie van 200.000 lbs overschreden.

Ocean-View Farms; Sinds 2010 gevestigd in de regio Madison, komend van een groot bedrijf in California. Nu worden zo’n 45 extreme beste (30 Excellente) fokkoeien gemolken op een ‘Hollandse’ stal, waarbij de nadruk ligt op het verder ontwikkelen van diepe Excellente koefamilies waarbij de verkoop van fokmateriaal een belangrijke pijler onder het bedrijf is.

Mystic Valley Dairy; Bedrijf melkt nu 370 koeien, in een stal aangepast aan grote dieren, die onder geweldig management (huidige celgetal is onder de 87.000 cellen al maanden lang) tot hele goede prestaties komen: 365 dgn 3x 14.800 kg 3.88 v. en 3.17 e. Van diverse bekende koefamilies lopen hier nakomelingen, maar met name de familie van Jenny-Lou Patron Toyane (van fokstier Toystory en Lou) is sterk vertegenwoordigd.

2e kalfs Goldwyn-dochter bij Mystic Valley

2e kalfs Goldwyn-dochter bij Mystic Valley

 

Familie Verhoef in Colby; Nederlandse emigrant, die door goede voeding en management (verse koeien worden o.a. 6x per dag gemolken) binnen 3 jaar op het huidige bedrijf met zo’n 300 koeien op de 2e plaats van de melkcontrole in Wisconsin is gekomen.

Glenmark Genetics; Het familiebedrijf van John en de beroemde schilderes Bonnie Mohr. Zo’n 70 melkkoeien, op een ‘Hollandse’ stal gemolken, waarbij de dieren bij enigszins goed weer overdag naar buiten gaan. De liefhebberij in de fokkerij is hier duidelijk merkbaar, onder andere door de vermarketing van een beloftevolle eigen outcross stier die zowel 50% hoornloos als wel de roodfactor vererft.

Bonnie Mohr Studio; Ook bezochten we Bonnie Mohr op haar stands in Madison, maar ook in haar studio: een bijzondere vrouw die levensecht dieren op het doek weet neer te zetten. Sinds 2002 vertegenwoordigen we haar al in Nederland. Klik hier voor haar assortiment. Het afgelopen jaar heeft ze een kinderboek geschreven en geschilderd over de schepping.

Bonnie Mohr en Jacoline Peek

Bonnie Mohr en Jacoline Peek

 

Larcrest Farm; Dit is het thuis van de zeer succesvolle fokfamilie van Larcrest Cosmopolitan (Shottle) en haar indrukwekkende dochter Crimson EX92 (v. Ramos). Vele stieren vonden inmiddels hun weg naar KI’s en diverse slaagden als fokstier. Maar ook diverse goede dochters en kleindochters werden ons getoond. Maar vooral Crimson zelf is een indrukwekkende (fok-)koe.

Larcrest Crimson, EX 92 v. Ramos

Larcrest Crimson, EX 92 v. Ramos

 

Larcrest Crimson, EX 92 v. Ramos

Produceert momenteel 72 kg/dag bij 2x daags melken

 

Regancrest Farms; Familiebedrijf met zo’n 600 melkkoeien, waar de fokkerij door de invloed van met name 2 invloedrijke stamkoeien, Dellia en Barbie, een hele succesvolle tak in het bedrijf is. Vele stieren met de Regancrest prefix hebben het tot fokstier gebracht, waaronder Durham, Mr. Sam, Derry, Dundee, Iota, Die-Hard, Million en Tabber! Beste producties van Excellent exterieur is het doel en gezien het feit dat er bijna 50 Excellente dieren momenteel aanwezig zijn, is het niveau van de veestapel zeer hoog. Frank Regan meldde dat er momenteel, naast embryo’s in ontvangsters, weer meer fokstieren worden gebruikt dan enige tijd geleden, toen fors werd ingezet op genomic geteste stieren. Tevens wordt er enthousiast deelgenomen aan shows, waaronder ook met 2 dieren aan de Internationale show in Madison jl.

Mil-R-Mor farms; Eigenaar Bob Miller (80 jr.) vertelde het verhaal over hoe hij na diverse pogingen toch slaagde om Glenridge Citation Roxy EX97 (2x verkozen tot ‘Queen of the breed’) op 6 jarige leeftijd aan te kopen uit Canada, in 1974. Enige tijd later kocht hij ook haar moeder (13 jr.) en grootmoeder (16 jr.), en nog 2 zussen. Alle dieren bleken tot hoge levensduur in staat te zijn, waarbij Roxy zelf ook 16 jaar oud is geworden.
Inmiddels worden er over de hele wereld Roxy’s gemolken, waarbij recentelijk is geteld dat er wereldwijd meer dan 630 directe nakomelingen zijn die in onafgebroken lijn de Excellent-status (≥ 90) hebben behaald! Intussen is Bob’s kleindochter Lorilee in het bedrijf met zo’n 130 melkkoeien gekomen, en maakt zij meer en meer de fokkerijbeslissingen. Deze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op dochtergeteste fokstieren uit een sterke moederlijn qua levensduur en exterieur, met aandacht voor gehalten om koeien te fokken die tot hoge levensproducties kunnen komen.

Shottle-dochter, 5e generatie uit Roxy

Shottle-dochter, 5e generatie uit Roxy

 

Groep bij Mil-R-Mor farms, met Bob Miller(l.)

Groep bij Mil-R-Mor farms, met Bob Miller (l)

 

Tijdens het bedrijfsbezoek is Bob Miller en Lorilee gevraagd naar hun visie op de huidige fokkerij, en de stierselectie voor hun bedrijf specifiek. Dit interview is gefilmd en kan via de link Studiereis 2014 USA worden bekeken. Voor wie geen Engels verstaat, is er tevens vertaling beschikbaar.

We kijken als groep terug op een gezellige, leerzame en zeer interessante reis. Indien er voldoende belangstelling is onder de klanten van Peek & van der Kroon, wordt er in 2015 weer een reis georganiseerd. Meldt u daarom tijdig aan bij Huub Peek.